De laatste tijd wordt ons regelmatig gevraagd wat het verschil is tussen Server Based Computing (SBC) en Virtual Desktop Infrastructure (VDI). In dit blog willen wij dat graag nader uitleggen, om te beginnen met een traditionele pc.

Personal Computer (PC)

Een traditionele pc bestaat uit hardware met een Operating System (OS) zoals Windows 10 en applicaties zoals Microsoft Office. Bij een traditionele pc heeft dus elke gebruiker een eigen machine met een eigen besturingssysteem en eigen applicaties. De gegevensverwerking op een traditionele pc vindt per definitie decentraal plaats.

Server Based Computing (SBC)

Bij Server Based Computing of sessie virtualisatie, delen meerdere gebruikers samen één besturingssysteem. Het Operating System (OS) is bijvoorbeeld Windows Server 2016 waarop elke gebruiker zijn eigen desktop, gebruikersomgeving en applicaties krijgt. Een SBC staat op een centrale locatie opgesteld.

Met behulp van Microsoft Remote Desktop Services (voorheen Terminal Services) kunnen we de volledige desktop presenteren aan de eindgebruikers via een thin client of aan een laptop. Met de toevoeging van VMware Horizon View maken we het ook mogelijk om losse applicaties aan te bieden aan bijvoorbeeld smartphones en tablets.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Met Virtual Desktop Infrastructure wordt het mogelijk gemaakt om tegelijkertijd meerdere besturingssystemen / virtuele pc’s met behulp van een ‘hypervisor’ op een enkele fysieke server te gebruiken. Het Operating System (OS) nu bijvoorbeeld Windows 10. Elke gebruiker krijgt een eigen virtuele pc met eigen besturingssysteem op de server toegewezen. Dit doen we met VMware Horizon View. Met VDI technologie is het alleen mogelijk om een volledige desktop te presenteren. Een VDI staat op een centrale locatie opgesteld.

NVIDIA GRID vGPU

Een SBC of VDI oplossing blinkt over het algemeen niet uit als het gaat om grafische prestaties waardoor beelden vertraagd kunnen laden. Dat komt doordat beide oplossingen standaard niet over een fysieke GPU (graphical processing unit) beschikken.  Met NVIDIA GRID vGPU is het mogelijk om de fysieke GPU te delen tussen meerdere virtuele desktops. Dit levert een aanzienlijke prestatieverbetering op.

Verschil Server Based Computing en Virtual Desktop Infrastructure - CommITment

Afbeelding: schematische weergave verschil Server Based Computing en Virtual Desktop Infrastructure

Belangrijkste overeenkomst Server Based Computing en Virtual Desktop Infrastructure

De belangrijkste overeenkomst tussen een SBC en de VDI is centralisatie, waarbij meerdere gebruikers op één fysieke hardware server (vaak in een datacenter) worden geconsolideerd. Het bureaublad en de applicaties worden via een presentatielaag beschikbaar gesteld aan de eindgebruikers. Hierdoor is het mogelijk om de desktop en applicaties vanaf elke locatie en op elk apparaat te gebruiken.

Deze centralisatie biedt ook een betere beheersbaarheid en beschikbaarheid van bedrijfstoepassingen. Hardware, werkplekken en applicaties worden centraal beheerd, bijgewerkt en beveiligd.

Grootste verschil Server Based Computing en Virtual Desktop Infrastructure

Het grootste verschil tussen beide oplossingen is het Operating System (OS) waarop de gebruikers werken. Een VDI oplossing maakt gebruik van een desktop OS. Dit is hetzelfde OS dat op een traditionele PC is geïnstalleerd, bijvoorbeeld Windows 10. Een SBC oplossing maakt gebruik van een server besturingssysteem zoals Windows Server 2016. Een SBC kan daardoor uitdagingen opleveren met betrekking tot de installatie en compatibiliteit van applicaties.

Een ander verschil heeft te maken met de performance (snelheid en stabiliteit). Bij een SBC oplossing wordt de Server OS capaciteit met meerdere gebruikers gedeeld. En dit komt de performance niet altijd ten goede. Bij VDI wordt de OS capaciteit niet gedeeld en wordt er ook dankzij complexe algoritmes veel efficiënter omgesprongen met de fysieke (hardware) capaciteit. Tot slot kan een VDI worden uitgebreid met NVIDIA GRID vGPU. Dit alles maakt dat een VDI over het algemeen beter presteert.

 

Bron: Ravin Thakoersingh

 

 

CommITment werkt o.a. voor

 

 

Share This