Persoonlijk, pragmatisch en professioneel

Persoonlijk, pragmatisch en professioneel zo werken wij graag en onze klanten weten dat zeer te waarderen. Gedreven door onze kernwaarden leveren wij voor onze klanten een one stop shop voor hun complete ICT-omgeving. Van ICT-advies tot implementatie inclusief de levering en installatie van de benodigde hardware.

Van projecten naar beheer

Bij CommITment richten wij ons op het ontwerpen en implementeren van netwerkinfrastructuur, cloud-computing en werkplekdiensten. En dat in de breedste zin van het woord. Daarnaast verlenen we graag de (support)services voor deze IT-diensten.

Het leiden en uitvoeren van projecten is wat anders dan het verlenen van de dagelijkse support. Daarom werken we binnen CommITment met een afdeling projecten en afdeling services (beheer). We werken zogezegd van projecten naar beheer.

Bij beide disciplines werken wij continu aan verdere professionalisering en tegelijkertijd proberen wij onze dienstverlening nóg laagdrempeliger te maken. Dit past bij onze cultuur.

Afdeling projecten

De voorbereiding en uitvoering van projecten, migraties en grote changes wordt gedaan door de afdeling projecten. Early life support en een soepele overgang naar de afdeling services is daarbij zeer belangrijk. Onze manager projecten is verantwoordelijk voor de lopende projecten, de ontwikkeling en aansturing van onze projectafdeling.

Afdeling services

Onze afdeling services richt zich op de dagelijkse support van onze klanten en het optimaliseren van onze service. Onze engineers zijn zelfsturend en werken in klantteams. Onze manager services is verantwoordelijk voor de ondersteuning, planning en aansturing van onze support afdeling.

Beide managers (services en projecten) zorgen samen voor alle operationele zaken.

Betrokken teams

We willen onze klanten kennen, onze manier van werken persoonlijk, betrokken, pragmatisch en laagdrempelig. De scheiding tussen de afdelingen projecten en services is om die reden niet zwart-wit. Onze engineers werken voor beide afdelingen. Hierbij werken ze per klant met een klein, vast en betrokken team van engineers die de primaire ondersteuning verzorgen.

Service Management

Om onze ICT-dienstverleningsprocessen te ondersteunen maken wij gebruik van een IT Service Management systeem. Deze web-based tool biedt de volledige functionaliteit om alle processen binnen één gebruikersvriendelijke omgeving op de voet te volgen. En dat geldt niet alleen voor onszelf maar ook voor onze klanten die zelf de mogelijkheid hebben vragen en meldingen in te voeren en de opvolging daarvan te monitoren. Daarnaast biedt het IT Service Management systeem ons een gezamenlijke werkomgeving om o.a. documenten te delen met onze klanten.

ITIL methode

Bij Commitment werken we voor de registratie en afhandeling van onze werkzaamheden volgens de ITIL-methodiek. Dit raamwerk zorgt ervoor dat onze werkzaamheden op een efficiënte en gestructureerde manier worden afgehandeld. Met op maat gemaakte procedures en klantspecifieke afspraken zorgen wij ervoor dat onze flexibiliteit gewaarborgd blijft en dat we niet worden belemmerd door onnodig complexe processen en procedures.

NEN en ISO gecertificeerd

Om onze kwaliteit van dienstverlening en sterke focus op informatie- en toegangsbeveiliging te onderstrepen, is CommITment cloud computing NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd.

BC-Certified-NEN7510-1-2017 - CommITment cloud computing
BC Certified ISO 27001-2017-01- CommITment Cloud Computing

Onze opdrachtgevers

Neem contact met ons op

ActiveSense monitoring

Een stabiel en snel netwerk is een voorwaarde om prettig en efficiënt te werken. Met het door CommITment ontwikkelde ActiveSense monitoren wij real-time uw én onze systemen. Door preventief te handelen maximaliseren wij de beschikbaarheid van uw netwerk.

N

Lagere kosten

N

Rapportage op maat

N

Hogere beschikbaarheid netwerk

N

Helpt storingen voorkomen

N

Efficiënter netwerk- en systeemgebruik

Onze partners

Share This