Pragmatisch, persoonlijk en betrokken
zo werken wij bij CommITment

Privacy en disclaimer

 

CommITment neemt uw privacy serieus

CommITment hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Lees de hierna volgende tekst voor meer informatie over ons privacybeleid. Door gebruik te maken van www.commitment.nl, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan onze privacy policy. Deze kan, zonder voorafgaande kennisgeving, van tijd tot tijd worden gewijzigd of aangepast.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met commitment.nl en zijn niet voldoende om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van uw internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op commitment.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van commitment.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van commitment.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van commitment.nl of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) commitment.nl. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet van persoonlijk identificeerbare informatie te voorzien om commitment.nl te kunnen gebruiken. Als wij enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken, gebruiken wij het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites & Advertenties

Commitment.nl bevat links waarmee u commitment.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Commitment.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Commitment.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op commitment.nl

Wij hebben onze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op onze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, meldt dit dan via info@commitment.nl. Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen via info@commitment.nl. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

 

Neem contact met ons op

CommITment BV
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET  Utrecht

Share This