Back-up 365

Back-ups zijn er in verschillende soorten en maten, en gebaseerd op verschillende leveranciers en platformen. Om hier de juiste invulling aan te geven, biedt CommITment voor elke situatie een passende oplossing.

CommITment maakt van back-up maatwerk!

De online back-up, gebaseerd op Ahsay software, is bedoeld voor kleinschalige back-up voorzieningen, zoals enkele lokale servers en/of werkplekken. Het is een client-server model waarbij de software op de client gegevens uitwisselt met de online back-up server.

Veeam back-up en replicatie

De online back-up, gebaseerd op Veeam back-up en replicatie, is bedoeld voor het veiligstellen van virtuele servers. Deze software is gebaseerd op “snapshot” technologie. De staat waarin de server zich op dat moment bevindt, wordt als een bewaarmoment vastgelegd. De virtuele servers in onze private cloud worden met deze techniek veiliggesteld.

Cloud-Connect

De Veeam gebaseerde online back-up Cloud-Connect, is een uitbreiding van de lokale (on-premise en van de opdrachtgever zelf) Veeam back-up. Met Cloud-Connect wordt een kopie van de lokale back-up in de private cloud van CommITment opgeslagen. Het voornaamste doel van deze back-up is het veiligstellen van de gegevens. Dit als risicobeperkende maatregel tegen brand of diefstal op de locatie van opdrachtgever.

Back-up M365 SharePoint/Exchange

De back-up functionaliteiten van Microsoft voor o.a. Exchange, SharePoint en OneDrive zijn beperkt. Om deze beperkingen te ondervangen hebben wij M365 Back-up ontwikkeld. Hiermee kunnen zelf van de individuele files een back-up maken en blijven zelf in control. Onze dienst M365 Back-up is een managed service van CommITment, die wordt aangeboden vanaf ons eigen private cloud platform met datacentra in Groenekan en Arnhem.

M365 back-up - CommITment cloud computing

Beperkingen back-up Office 365

Beperkte beveiliging

Office 365 biedt alleen beperkte beveiliging – De prullenbakken en versiegeschiedenis in Office 365 bieden slechts beperkte beveiliging tegen dataverlies. Een eenvoudige herstelactie kan een groot probleem worden zodra Office 365 de data voorgoed heeft verwijderd. Bij permanent verwijderen is het item daadwerkelijk voorgoed verdwenen, tenzij er op de achtergrond een back-up oplossing actief is.

Hiaten retentiebeleid

Office 365 heeft hiaten in het retentiebeleid – Net als bij verwijderen, beschikt Office 365 maar in beperkte mate over beleidsregels voor back-up en retentie. Deze kunnen slechts situationeel dataverlies voorkomen en zijn niet bedoeld als alles omvattende back-upoplossing. Van medewerkers die bijvoorbeeld uit dienst gaan, worden de gegevens door Microsoft maar 90 dagen bewaard, afhankelijk van de specifieke instellingen. Microsoft is namelijk alleen belast met handhaving van het retentiebeleid zoals in de serviceovereenkomst vermeld. Het maken van back-ups van gegevens van ex-medewerkers (en daarbij behorende belangrijke gegevens) is dus essentieel.

Interne beveiligingsrisico's

Interne beveiligingsrisico’s – Bij beveiligingsrisico’s denken we al snel aan hackers en virussen. Bedrijven hebben echter ook te maken met risico’s met een interne oorzaak, zoals medewerkers die zowel met opzet als per ongeluk risico’s veroorzaken. Gebruikers kunnen onbewust zorgen voor ernstige risico’s door geïnfecteerde bestanden te downloaden en per ongeluk gebruikersnamen en wachtwoorden kenbaar te maken aan sites die betrouwbaar leken. Zulke menselijke fouten en kwade bedoelingen zullen altijd een bedreiging vormen als er geen passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen, zoals het maken van back-ups. Office 365 biedt voor interne beveiligingsrisico’s geen adequate oplossingen.

Externe beveiligingsrisico's

Externe beveiligingsrisico’s – Malware en virussen, zoals ransomware, hebben het afgelopen jaar over de hele wereld ernstige schade aan organisaties toegebracht. Zulke externe risico’s sluipen binnen via e-mailberichten en bijlagen, en het is niet altijd voldoende om gebruikers te leren waarop ze moeten letten, vooral wanneer de geïnfecteerde berichten zo aantrekkelijk lijken. De functies van Exchange Online voor back-up en herstel zijn onvoldoende om ernstige aanvallen op te vangen. Wat wél helpt zijn regelmatige back-ups die helpen voorkomen dat een externe aanval uit de hand loopt.

Onze opdrachtgevers

Neem contact met ons op

SoftwareSense

SoftwareSense inventariseert platform-onafhankelijk het softwaregebruik van uw medewerkers. Dit kan incidenteel als een audit, maar ook op continue basis. Voorkom licentieproblemen en onnodige softwarekosten met de inzet van SoftwareSense.

N

Lagere licentiekosten

N

Inzicht in softwaregebruik

N

Up-to-date overzicht

N

Betere softwareregistratie

N

Accurate softwarebegroting

Onze partners

Share This