Mensen die ons al langer kennen, zijn bekend met onze aanpak. Persoonlijk, pragmatisch, betrokken en professioneel, dat is hoe wij graag werken.

Wij werken continu aan verdere professionalisering en tegelijkertijd proberen wij onze dienstverlening nóg laagdrempeliger te maken. Dit past bij onze cultuur. Gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar, waren wij van mening dat we weer een nieuwe stap moesten zetten.

Van projecten naar beheer

Bij CommITment richten wij ons op het ontwerpen en implementeren van cloud-computing, Workspaces, werkplek diensten en netwerkinfrastructuren. En dat in de breedste zin van het woord. Daarnaast verlenen we graag de (support)services voor deze IT-diensten. Dat is kort samengevat wat we doen.

De manier waarop projecten geleid en uitgevoerd worden, is iets anders dan het verlenen van de dagelijkse support. Om deze verschillende soorten activiteiten en de resultaten daarvan passend te sturen, veranderen we ook de manier van organiseren. Vanaf nu werken we binnen CommITment met een afdeling projecten en afdeling services (beheer). We werken zogezegd van projecten naar beheer.

Afdeling projecten

Ivo Veenstra, onze manager projecten is verantwoordelijk voor de lopende projecten en de ontwikkeling en aansturing van onze projectafdeling. Als manager projecten is hij een belangrijk aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers bij een project.

Ivo zorgt er niet alleen voor dat onze IT-dienstverlening naar wens is, maar ook dat deze is afgestemd op de behoeften, doelstellingen en uitdagingen van onze afnemers. De voorbereiding en uitvoering van projecten, migraties en grote changes (wijzigingen) wordt door de afdeling projecten verzorgd. Vaak is ook de allereerste ondersteuning bij het in gebruik nemen van een nieuw product of dienst onderdeel van een project.

Na het opleveren en de acceptatie van een project, vindt er een overdracht plaats naar de supportorganisatie. Soms is dat een korte toelichting, vaak is dat het vastleggen van veel gestelde vragen, processen en handleidingen. We noemen dit de early life support.

Afdeling services

De manager services draagt zorg voor de planning van de werkzaamheden met betrekking tot de support (geen projectmanagement). Onze afdeling services richt zich op de dagelijkse support aan onze klanten en het optimaliseren van onze service. Onze IT-engineers zijn zelfsturend en werken in klantteams. Sander Verhoeff, onze manager services is verantwoordelijk voor de ondersteuning, planning en aansturing van onze supportafdeling.

Beide managers (services en projecten) zorgen samen voor alle operationele zaken.

Betrokken klantteams

We willen onze klanten kennen, dat is onze manier van werken; persoonlijk, pragmatisch, betrokken, en professioneel. De scheiding tussen de afdelingen projecten en services is om die reden niet zwart-wit. Onze IT-engineers werken voor beide afdelingen. Hierbij werken ze per klant met een klein, vast en betrokken team van engineers die de primaire ondersteuning verzorgen.

Al 25 jaar CommITment

Aankomend jaar bestaat CommITment 25 jaar. Een mooie mijlpaal waar we met plezier naartoe werken en tegelijkertijd ons voorbereiden op de toekomst daarna. Met onze nieuwe werkwijze van projecten naar beheer en het werken met klantteams vanuit de afdelingen projecten en services zien we de toekomst zonnig tegemoet.

Meer weten over onze nieuwe werkwijze?

Als je meer wilt weten over onze nieuwe manier van werken, neem dan gerust contact op met Harrie Bolt. Dit kan via e-mail harrie@commitment.nl of per telefoon op nummer 030-2760349. We helpen je graag!

Share This