CommITment cloud computing mag zich met ingang van 27 januari 2020 NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd noemen. Afgelopen vrijdag vond de formele plechtigheid plaats en hebben wij officieel uit handen van Brand Compliance onze NEN7510 en ISO 27001 certificering ontvangen. Een mooie mijlpaal waar wij erg blij mee zijn.

Privacygevoelige informatie

We zijn of worden ons steeds bewuster van privacygevoelige informatie. En om eerlijk te zijn, dat werd ook wel eens tijd. Jarenlang riepen we achteloos “Ik heb niets te verbergen!” en “Van mij mogen ze alles weten!”. Inmiddels komen steeds meer mensen erachter dat privacy niets met geheimzinnigheid of paranoia te maken heeft. Dat pricacy draait om het bewaken van jouw persoonlijke identiteit en informatie zodat anderen hier geen gebruik of misbruik van kunnen maken. En dat is waar de NEN 7510 en ISO 27001 over gaan, privacygevoelige informatie en hoe hiermee om te gaan als dienstverlener.

Werken met NEN 7510

Zorginstellingen werken dagelijks met pricacygevoelige informatie en dat is waar de NEN 7510 om de hoek komt kijken. De NEN 7510 geldt zowel voor zorginstellingen als voor (toe) leveranciers die te maken hebben met patiëntgegevens en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. Wanneer (toe)leveranciers uitsluitend andersoortige informatie verwerken, zoals financiële gegevens, persoonsgegevens of andere bedrijfsvertrouwelijke gegevens, dan is certificeren volgens de ISO 27001 al voldoende.

NEN 7510 versus ISO 27001

NEN 7510 en ISO 27001 zijn dus beide normen voor informatiebeveiliging. Het soort informatie dat een organisatie of instelling verwerkt bepaalt de reikwijdte van certificatie. NEN 7510 legt de focus volledig op patiëntgegevens, terwijl ISO 27001 de focus legt op de informatie die een organisatie aanmerkt als waardevol. Dit is het verschil tussen NEN 7510 en ISO 27001.

Certificeringsproces

Samen met AAO Adviesgroep zijn we het afgelopen jaar druk bezig geweest met het certificeringsproces. In ons eerdere blog over de roadmap naar NEN 7510 en ISO 27001 certificering hebben we hier al meer over geschreven. Op 24 januari ontvingen wij van auditor Brand Compliance het verlossende woord dat wij de certificering hadden behaald. Afgelopen vrijdag hebben wij de certificaten officieel in ontvangst mogen nemen. Vanzelfsprekend zijn we hier erg blij mee en stiekem ook wel een beetje trots.

Focus op beveiliging verder versterkt

Binnen CommITment is er altijd al sprake van een sterke focus op informatie- en toegangsbeveiliging. Nieuwe technologische ontwikkelingen en beveiligingsprocessen worden op de voet gevolgd en daar waar nodig ingezet. Met de nieuwe certificering wordt de focus op beveiliging nog eens extra bevestigd.

Positie zorgsector verstevigd

CommITment is al jaren in de zorgsector actief en een certificering voor de NEN 7510 was dan ook een logisch gevolg. Harrie Bolt, operationeel directeur CommITment, “De zorg is een sector die zowel qua mentaliteit als manier van werken goed bij ons past. waar de onderlinge relaties zeer goed zijn en waar wij ons erg in thuis voelen. Met de ontvangen certificering willen wij nogmaals benadrukken dat wij de zorgsector een zeer warm hart toedragen en hierin zullen blijven investeren.”

Meer informatie

Voor meer informatie over CommITment’s NEN 7510 en ISO 27001 certificering en/of CommITment, kunt u contact opnemen met Harrie Bolt op nummer 030-2760349.

Share This