Veel bedrijven en non-profit organisaties maken voor de opslag van hun bedrijfsgegevens gebruik van buitenlandse Cloud diensten zoals Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive of Apple’s iCloud. Maar is het wel zo verstandig om deze veelal vertrouwelijke bedrijfsinformatie op te slaan op buitenlandse servers?

Privacy Shield vervangt Safe Harbor

Eind voor jaar zette Het Europees Hof van Justitie een streep door het Safe Harbor-verdrag. De reden? De privacy van Europeanen werd, volgens de uitspraak in een rechtszaak tegen Facebook, door het verdrag niet gewaarborgd. Reden om een nieuw verdrag op te stellen dat dit wel doet.

Sinds 29 februari ligt er een voorstel voor een nieuw verdrag. Het zogenaamde Privacy Shield verdrag (Privacyschild), bevat afspraken over de opslag van Europese gegevens op Amerikaanse servers en is de opvolger van het Safe Harbor-verdrag. De eerste reacties van privacy activist Schrems, die ook de rechtszaak tegen Facebook had aangespannen, zijn verre van positief. Veel details van het nieuwe verdrag moeten nog worden uitgewerkt. En dan nog blijft de vraag in hoeverre de Amerikaanse overheid zich het recht voorbehoud, om zonder tussenkomst van een rechter, data in te zien. Zeker wanneer het onderwerpen als terrorismebestrijding, cybersecurity of internationale criminaliteit betreft. Op zich valide, maar de spelregels zijn schimmig en niet geheel onpartijdig.

Klachten

Volgens het nieuwe verdrag stellen de VS een onafhankelijke ombudsman aan die klachten over de spionagepraktijken van de NSA behandelt. Of dit wel zo onpartijdig is valt te betwisten. Wanneer u een klacht wilt indienen bij een Amerikaans bedrijf over het verwerken van uw data, moet deze klacht binnen 45 dagen in behandeling worden genomen. U kunt uw klacht bij het bedrijf indienen of bij de lokale privacy commissie. Daarnaast wordt er een speciaal Europees panel opgericht dat dergelijke klachten in behandeling kan nemen. Een warboel aan mogelijkheden zo het lijkt.

FileCloud biedt zekerheid

Met FileCloud heeft CommITment een cloud dienst ontwikkeld waarmee u bovenstaande onzekerheden en risico’s vermijdt. Met het gemak van Dropbox, maar dan wél veilig en centraal opslagen in een Nederlands datacenter. Zo kunt u samen met collega’s aan bestanden werken of bedrijfsdocumenten delen waar en wanneer u maar wilt. Ook met uw tablet of smartphone! Zonder u zorgen te maken over de privacy van bedrijfsgevoelige informatie. Want deze is goed beveiligd en gehouden aan Nederlandse privacywetgeving.

Gedeelde bestanden zijn eenvoudig vindbaar en bewerkbaar doordat ze volgens uw reeds bestaande bestandsstructuur worden overgezet op ons online platform. U kunt altijd de laatste versie van een bestand online en offline bekijken. Alle bestanden worden namelijk gesynchroniseerd. Gedeelde bestanden zijn alleen zichtbaar en/of bewerkbaar als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Want veiligheid staat bij ons altijd centraal!

Wilt u meer weten over FileCloud? Download dan onze brochure.

 

CommITment werkt o.a. voor

 

 

Share This