Patch management is een must

Veel ICT beveiligingsproblemen ontstaan door gebrekkig patch management. Door het niet of niet tijdig uitvoeren van software updates (patches) ontstaan beveiligingslekken in uw ICT omgeving. Onnodig en niet geheel zonder risico. Want juist deze beveiligingslekken zijn vaak de voedingsbodem voor de verspreiding van spam en grootschalige cyber aanvallen.

Structureel patch management

Door tijdgebrek, gebrek aan kennis of het onderschatten van het belang updates, worden patches vaak niet of niet tijdig doorgevoerd. Zeker kleinere updates, zonder extra functionaliteit en gericht op het dichten van beveiligingslekken, worden vaak over het hoofd gezien. Met alle risico’s van dien. Om deze risico’s te vermijden heeft CommITment voor structureel patch management ActiveManage ontwikkelt.

ActiveManage

Ter ondersteuning van ons patch management zetten wij het door ons zelf ontwikkelde ActiveManage in. Met ActiveManage kunnen wij op afstand zien of al uw aangesloten apparaten over de laatste software updates beschikken en of uw virusscanner up-to-date is. En wanneer dit niet het geval is, zorgen wij er pro-actief voor dat noodzakelijke updates worden uitgevoerd.

Onze opdrachtgevers

Neem contact met ons op

ActiveSense monitoring

Een stabiel en snel netwerk is een voorwaarde om prettig en efficiënt te werken. Met het door CommITment ontwikkelde ActiveSense monitoren wij real-time uw én onze systemen. Door preventief te handelen maximaliseren wij de beschikbaarheid van uw netwerk.

N

Lagere kosten

N

Rapportage op maat

N

Hogere beschikbaarheid netwerk

N

Helpt storingen voorkomen

N

Efficiënter netwerk- en systeemgebruik

Onze partners

Share This