Disclaimer

CommITment heeft deze website met de grootste zorg samengesteld maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze website gebruiken.

Neem contact met ons op

CommITment BV
Hooghiemstraplein 91
3514 AX Utrecht

Share This